On-line katalog

 
https://jihlava.tritius.cz/
 

https://jihlava.tritius.cz/tritius/cz.effectiva.tritius.Application/Application.html#Item_browser

 

Knihy, které jsou v naší evidenci.

Knihy zapůjčené knihovnou v Jihlavě v tzv. výměnném fondu v seznamu neuvidíte.